Režim dne

7:00 – 10:00

Příchod dětí, volná hra, cvičení, ranní kruh, kruh přátelství, svačina, výchovně vzdělávací činnosti
 

10:00 – 11:30

Pobyt a hry venku a na zahradě
 

11:30 – 12:30

Hygiena, oběd
 

12:30 – 14:30

Odpolední odpočinek, relaxace, individuální práce, příprava na školu (dle věku dětí)

 

14:30 – 15:00

Hygiena, svačina

 

15:00 – 16,00

Odpolední program, aktivity

 

16:00 – 18:00

Volná hra, odchod dětí

2X7A3027

2X7A3027

MS Mozaika - skolka