Vzdělávací program

  • rámcově vzdělávací program (RVP) pro předškolní vzdělávání pro firemní školky

  • program uzpůsoben věku a potřebám dítěte

  • program rozdělen na volnou hru, ranní kruh, řízenou činnost a pobyt venku

  • součástí programu interní aktivity (bílý pokoj, tělocvična, angličtina, keramika)

  • součástí programu externí aktivity (Koníci, Zumba, Street Dance, Tenis, Tanečky)

  • interní a externí aktivity uzpůsobené věku dítěte (každá třída má své vlastní)

  • do programu je měsíčně začleňované divadélka v MŠ

  • do programu začleňované exkurze, výlety, prohlídky (knihovny, výstavy)

  • každoročně obměněný „LETNÍ PROGRAM“ (Žiraifka a její cesta kolem světa, Svět kolem nás, Prázdniny plné zábavy, Prázdninové cestování, Pohádkové prázdniny, Královské léto)

  • dvakrát do školního roku zdravotní týdny (návštěva specialistů – optometrista, podiatr, stomatolog, logoped, psycholog)

2X7A3027

2X7A3027

MS Mozaika - skolka