Vzdělávací program

 • rámcově vzdělávací program (RVP) pro předškolní vzdělávání pro firemní školky

 • program uzpůsoben věku a potřebám dítěte

 • program rozdělen na volnou hru, ranní kruh, řízenou činnost a pobyt venku

 • součástí programu interní aktivity (bílý pokoj, tělocvična, angličtina, keramika)

 • součástí programu externí aktivity (Koníci, Zumba, Street Dance, Tenis, Tanečky)

 • interní a externí aktivity uzpůsobené věku dítěte (každá třída má své vlastní)

 • do programu je měsíčně začleňované divadélka v MŠ

 • do programu začleňované exkurze, výlety, prohlídky (knihovny, výstavy)

 • každoročně obměněný „LETNÍ PROGRAM“ (Žiraifka a její cesta kolem světa, Svět kolem nás, Prázdniny plné zábavy, Prázdninové cestování, Pohádkové prázdniny, Královské léto)

 • dvakrát do školního roku zdravotní týdny (návštěva specialistů – optometrista, podiatr, stomatolog, logoped, psycholog)

2X7A3027

2X7A3027

MS Mozaika - skolka

 • Facebook
 • Instagram

Kontakt

Adresa

U krčské vodárny 415/14

140 00 Praha 4
Česká republika