INTERNÍ AKTIVITY (probíhají přímo ve školce)

 • dvojjazyčné vzdělávání

 • zdravé cvičení

 • taneční kroužek

 • dětská zdravotní prevence s mediky

 • staráme se o zvířátka

 

 

EXTERNÍ AKTIVITY (probíhají mimo školku)

 • keramika

 • tenisová školička

 • solná jeskyně

 • plávání s klubem rodičů

 • jízda na ponících

 • dopravní hřiště

Aktivity

Interní a externí aktivity jsou součástí denního programu dětí. Vytváří si je personál školky, aktivity jsou obměňovány dle potřeby. Nyní jsou v plánu tyto:

 

INTERNÍ AKTIVITY (probíhají v odpoledních hodinách, jsou vedeny pedagogy):

 

Bílý pokoj

Bílý pokoj představuje klidovou zónu určenou ke stimulaci smyslů a k bezstarostnému uvolnění. Pomineme-li využití pro rehabilitační účely, které je upřednostňováno ve speciálních mateřských školkách, byl by bílý pokoj pro naše děti využit primárně pro uvolnění a odbourání stresu ve formě relaxace. Bílý pokoj by byl místností, která by splňovala tři základní funkce:

§ relaxační

§ interakční

§ poznávací

 

Metoda využitelná dětmi jak předškolního tak i školního věku, dospělými či dětmi s postižením by v našich podmínkách pomohla umožnit nahlédnout do dětského prožívání, přičemž by zcela respektovala samostatnost výběru podnětů, která by byla ponechána zcela na volbě našich dětí.

Tělocvična

Využití nově zrekonstruované tělocvičny v prostorách suterénu školky nabízí pohyb pro děti ve všech směrech. Program uzpůsobený věku dětí, kde jsou zahrnuty všechny složky rozvoje pohybu dítěte (překážková dráha, skok přes švihadlo, kotrmelce, hod míčem apod.)

 

Keramická dílna

Nově vytvořena keramická dílna v prostorách suterénu školky slouží u vyšší věkové kategorie dětí hlavně k rozvoji jemné motoriky. Vlastní zhotovení výrobků, práce s hlínou a pomůckami vede děti za dalším poznáním.

 

Metoda dobrého startu

Metoda dobrého startusleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech v součinnosti se sférou emocionálně motivační a sociální, přispívá k rozvoji řeči. Cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce. Metoda je zpracována do 25 lekcí s dostatečným výběrem modelových situací, respektuje individualitu dítěte i možnosti učitele.

Anglický jazyk

Angličtina probíhá ve věkových kategoriích 3 roky až do předškolního věku. Každé z těchto věkových skupin se věnuje jeden učitel (lektor), který má s angličtinou bohaté zkušenosti. Výuka je podávána hravou formou, je podpořena pomůckami a motivačními prostředky.

 

EXTERNÍ AKTIVITY (probíhají v dopoledních aktivitách, jsou vedeny externě, vybíráme z těchto):

 

Koníci

Jízda na koni u dětí podporuje správné držení těla, protože se jedná o velmi přirozený pohyb, který rovnoměrně a střídavě zatěžuje většinu svalů. Jízda na koni dokonce zatěžuje svaly rovnoměrněji než běh, a dalo by se říci, že je tím vyváženějším typem pohybu.

 

Zumba

Zumba pro děti nese s sebou všechny benefity Zumby pro dospělé, je ale přizpůsobena možnostem a potřebám dětí. Není v nich kladen takový důraz na typické prvky Zumby - fitness, kardio část, posilování apod. Styl hodiny je více ovlivněn zábavností a hravostí. Děti tak poznávají v choreografických vazbách, přizpůsobených jejich naturelu co nejvíce druhů tance a hudby, kterou mají rády a nalézají ve výuce stále něco nového a vzrušujícího. Učí se zde více tanečních prvků i nových stylů, jako Street Dance, MTV Style, Hip Hop a dalších.

Solná jeskyně

V solné jeskyni by mělo dojít k odpočinku vašeho organismu. Místnost je obložena v solných kvádrech, které ze sebe uvolňují minerály. V jeskyni často bývají na stromě zavěšeny umělé krápníky pro navození opravdového pocitu jeskyně, ale ty nemají žádný léčebný význam.

Dopravní hřiště

Na dětském dopravním hřišti probíhá cílená výuka Dopravní výchovy pro žáky mateřských škol Městské části Praha 4. Výuka je řazena do čtyř tematických celků dle dané věkové skupiny dětí. Jeden tematický celek je členěn do dvou výukových hodin.

Tenis

Tuto aktivitu vedou vždy dva zkušení lektoři. Hlavním lektorem je paní Ivana Pokorná, která se tréninku tenisu věnuje již několik let. Pro děti je vždy připraven program, ve kterém jsou hravou formou zahrnuty základy tenisu s celkovou pohybovou průpravou.

2X7A3027

2X7A3027

MS Mozaika - skolka