Nástup dítěte

INFORMAČNÍ SCHŮZKA VE ŠKOLCE

 • na základě potvrzení nástupu bankou, se ve školce uskuteční „Den otevřených dveří“, nebo individuální schůzka

 • na tento den jsou pozváni rodiče, kteří mají bankou potvrzen nástup

 • schůzky se účastní ředitelka školky se zástupci vedení školky

 • rodiče jsou na tento den pozváni e-mailem, nebo telefonicky

 • důležitou součástí schůzky je přítomnost dětí, které, se mohou rozhlédnout v novém prostředí

 • na schůzce se probírají tyto body: DOCHÁZKA DÍTĚTE, UČITELSKÝ SBOR, RODĚLENÍ TŘÍD, ADAPTACE MENŠÍCH DĚTÍ, STRAVA, DENNÍ PROGRAM, RVP, POBYT VENKU, INDIVIDUÁLNÍ PÉČE, PROHLÍDKA PROSTOR, FINANCE, INTERNÍ A EXTERNÍ AKTIVITY, JÍDELNÍČEK, INDIVIDUÁLNÍ POTŘEBY DĚTÍ (plíny, dudlík, sunar, alergie, nemoc), POČET DĚTÍ NA PEDAGOGA, AKCE VE ŠKOLCE, ZDRAVOTNÍ TÝDNY (návštěva lékařů), OTEVÍRACÍ DOBA ŠKOLKY

 • rodiče mají po informacích řečených školkou prostor pro své dotazy

 • na konci schůzky je s rodiči podepsána smlouva

DALŠÍ INFORMACE

 • po informační schůzce jsou rodiče kontaktování e-mailem

 • v e-mailu jsou zaslány potřebné informace k nástupu jako například: SEZNAM VĚCÍ K NÁSTUPU, INFORMACE K ŠATNĚ, DOTAZNÍK O DÍTĚTI

 • vyplněný dotazník rodiče zasílají vyplněný zpět spolu s potvrzením od lékaře (dítě může navštěvovat MŠ) a s okopírovanou kartičkou pojištěnce a očkovacího průkazu

 • odhlašování dětí (za každou včas nahlášenou absenci strhnuto 53Kč za oběd)

NÁSTUP DÍTĚTE

 • školka před každým nástupem kontaktuje rodiče, zda se na termínu nic nezměnilo

 • v den nástupu jsou rodiče přivítání ředitelkou školky nebo zástupcem

 • po příchodu do školky jsou odvedeni do šatny, kde proběhne výběr značky dítěte

 • po převlečení jsou rodiče s dítětem zavedení do příslušné třídy

 • v příslušné třídě jsou seznámeni s učitelkami, které jim poví něco o chodu třídy

 • na základě věku dítěte také diskutují učitelky s rodiči o individuálních potřebách

 • u menších dětí jsou rodiče již domluveni s vedením, jak bude probíhat adaptace (dítě si pomalu zvyká)

 • po prvním dnu jsou rodiče informováni, jak proběhl a jak budou probíhat dny následující

 • na třídě po prvním dnu také rodiče obdrží „informace“ z příslušné třídy v papírové podobě

 • rodiče jsou každý den v přímém kontaktu s vedením i učiteli, každá individuální péče může být tedy dostatečně rozebírána

2X7A3027

2X7A3027

MS Mozaika - skolka