Náš tým

Pedagogové naší školy vykonávají svou práci na základě vymezených pravidel, které vycházejí z vnitřních předpisů, společně sestavených dokumentů a plánů. Jejich každodenní práce vychází z tvorby ŠVP a TVP, vedou záznamy o dětech, diagnostikují, provádějí evaluace, hodnocení. Dále organizují společné akce, doplňkové programy, tematické projekty. Ředitelka školy podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje udržení a růst profesních kompetencí pedagogů tak, aby byla zajištěna kvalitní pedagogická péče.

Kateřina Formánková

Ředitelka školky, učitelka – má zkušenosti s prací dětí předškolního a mladšího školního věku. Vystudovala Střední odbornou školu Futurum s oborem Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku. Nejprve pracovala jako učitelka v Mateřské škole Táborská, kde vedla i kroužek anglického jazyka. Po 2 a půl letech práci učitelky opustila a nastoupila jako hlavní učitelka do Žiraifky, kde se z ní postupem času stala ředitelka a kde působí již od roku 2009.

IMG-20190522-WA0012.jpg

Otta Lehmann


Dvojjazyčný školní asistent – vystudoval Euroškolu ve Strakonicích, fakultu pedagogiky s oborem tělovýchova a má ze sebou i studium pedagogiky pro pedagogy volného času. Působil jako trenér, lektor pohybových cvičení, vychovatel ve školní družině a asistent pedagoga. Má certifikát zdravotníka zotavovacích akcí a v letech 2016 a 2017 se celé léto věnoval praxi v mateřských školách. Je u dětí neskutečně oblíbený, má nadstandardní komunikační dovednosti a je pro školku obrovskou oporou.

Miroslava Ilčeva

 

Třídní učitelka (třída Lvíčat) – vystudovala Soukromou střední odbornou školu Praha, s.r.o. s oborem podnikatelská administrativa, dále má za sebou studium na střední odborné škole Bean s aprobací předškolní a mimoškolní pedagogika. Již od ukončení studia s podnikatelským záměrem, měla zájem pracovat mezi dětmi. V Žiraifce je již delší dobu a její nasazení a chuť do práce s dětmi je nadstandardní. Mirka má za sebou nespočet seminářů a také kurz 1. pomoci. Je velmi kreativní, přizpůsobivá a vždy plně nápomocná. Má silné vztahy s rodiči i dětmi a je hodně věrný zaměstnanec. Disponuje maximálně pozitivním přístupem, který je obohacující ve všech směrech a všemi vyhledávaný. Je profesionál a její každodenní nasazení je obrovské.

vaskova.png

Ivana Vašková

Třídní učitelka (třída Medvíďat) – studovala na konzervatoři obor tanec a na hotelové akademii. Od svých 5 let se věnovala moderní gymnastice a fitness, kde získala mnoho ocenění, jako například 1. místo na mezinárodním mistrovství Fit Kid v roce 2005. Skloubila tedy dvě své vášně dohromady a začala pracovat jako trenérka taneční gymnastiky pro děti od 5 do 12 let. V současné době si aktivně dodělává studium předškolní a mimoškolní pedagogiky na VOŠ Pedagogická a sociální. Má za sebou kurz první pomoci

a také kurz dětské jógy. Má velmi krásný mluvený projev, který u dětí budí velký zájem. Je učenlivá, spolehlivá a tvárná. Moc ji baví tvoření s dětmi a vymyšlení různých zájmových aktivit pro ně.

hrbackova.png

Darina Hrbáčková

Třídní učitelka (třída Tučňáků) – k práci s malými dětmi se dostala v září 2014, kdy začala dělat osobní asistentku tříletému chlapečkovi s poruchou autistického spektra. Dále fungovala jako lektorka Play-wisely na Proseku, kde posléze začala pracovat jako chůva. Disponuje certifikátem chůvy, jehož nedílnou součástí jsou i základy první pomoci. Dále prošla vzdělávacím kurzem Metody práce s dětmi s poruchou autistického spektra. Do budoucna plánuje dodělat si i aprobaci předškolní pedagogiky. Je velký profesionál a má skvělé nápady, duch pedagoga se u ní nezapře.

Romana_Novotná.jpg

Romana Novotná

Třídní učitelka (třída Želviček) – má za sebou studium na Evangelické akademii v Brně, se zaměřením na rodinnou a sociální péči. Dále také rodinnou školu Vesna v Brně a absolvovala akreditovaný program předškolního vzdělávání na UK s obory vychovatelství a speciální pedagogika. V roce 2015 získala osvědčení za absolvování semináře: Strategie na podporu čtenářské gramotnosti na I. stupni ZŠ. Po nástupu do Žiraifky se ujala nejmladší věkové kategorie dětí, která jí od prvopočátku velmi sedla. Je milá, přátelská a vyzařuje z ní příjemný klid. Dále je také velmi pracovitá, ochotná a pokorná.

duskova.png

Bc. Lucie Dušková

Třídní učitelka (třída Liščat) - vystudovala osmileté gymnázium Jaroslava Heyrovského a poté se vrhla na studium Speciální pedagogiky na Univerzitě Karlově. Vyzkoušela si práci speciálního pedagoga, asistenta pedagoga i práci ve školce s nejmenšími dětmi, po nástupu do Žiraifky se však ujala vedení předškolní třídy a dle svých slov se u této věkové kategorie cítí nejlépe. Má mnohaleté zkušenosti s hlídáním dětí všech věkových kategorií. Absolvovala několik seminářů a školení (předškolní příprava, tvorba pracovních listů, agresivní dítě v MŠ, předmatematická gramotnost apod.) a má dokončený akreditovaný kurz Logopedického asistenta. S dětmi pravidelně podniká výlety a exkurze, což se u dětí těší velké oblibě. Lucie je velice schopná a je to velký profesionál, který dětem neustále vymýšlí nové aktivity, které jsou mnohdy extrémně motivující.

novotna.png

Romana Novotná ml.

Učitelka (třída Tučňáků) - vystudovala obor Sociální činnost na SOŠS Kavčí hory. Během studia nasbírala hodně zkušeností s hlídáním dětí v rozmezí věku od 2 až do 10 let. Absolvovala školní praxi v MŠ, družině ZŠ, a i se seniory. Romana před tím, než do Žiraifky nastoupila s ní již dva roky intenzivně spolupracovala – účastnila se výletů, akcí školky

a poskytovala průběžně adekvátní náhradu za nemoc učitelů. Nyní je již plnohodnotný člen týmu, který jsou pokorou a pracovitostí dokazuje, že je člověkem na svém místě. S dětmi má výborný vztah a je velice pracovitá a schopná.

petrovicova.png

Alena Petrovicová

Do naší školky nastoupila začátkem roku 2021 jako výpomoc k nejmladším dětem do třídy Želviček. Tato práce ji velmi oslovila, a tak se po krátké době stala trvale členem našeho Týmu. Dlouhodobě působila v sociálních službách. V této oblasti se zaměřila na pomoc a péči pro lidi se zdravotním postižením. Absolvovala mnoho certifikovaných vzdělávacích školení, které ji byly v praxi vždy přínosem. Pracovala na principu psychobiografické metody, kterou praktikovala v Domově pro zrakově postižené. Je empatická, trpělivá a péče o malé děti ji těší. Největší radost ji přináší, když se děti brzy adaptují, chodí rády do školky a zařazují se do kolektivních činností. Velmi se těší z úspěchů u každého dítěte.

2X7A3027

2X7A3027

MS Mozaika - skolka