Náš tým

Pedagogové naší školy vykonávají svou práci na základě vymezených pravidel, které vycházejí z vnitřních předpisů, společně sestavených dokumentů a plánů. Jejich každodenní práce vychází z tvorby ŠVP a TVP, vedou záznamy o dětech, diagnostikují, provádějí evaluace, hodnocení. Dále organizují společné akce, doplňkové programy, tematické projekty. Ředitelka školy podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje udržení a růst profesních kompetencí pedagogů tak, aby byla zajištěna kvalitní pedagogická péče.

Kateřina Formánková

ředitelka školky, učitelka – má zkušenosti s prací dětí předškolního a mladšího školního věku. Vystudovala Střední odbornou školu Futurum s oborem Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku. Nejprve pracovala jako učitelka v Mateřské škole Táborská, kde vedla i kroužek anglického jazyka. Po 2 a půl letech práci učitelky opustila a nastoupila jako hlavní učitelka do Žiraifky, kde se z ní postupem času stala ředitelka a kde působí už od roku 2009.

Michaela Petrovicová

 

ostatní pedagog, výpomoc – vystudovala střední školku Technickou s oborem Provoz služeb. Působí v Žiraifce jako ostatní pedagog/asistent. Má certifikáty z mezinárodní konference, nové formy péče o malé děti, psychohygieny a také absolvovala kurz I. pomoci – první pomoc u dětí. Aktuálně se bude účastnit kurzu vzdělávání dětí od dvou let a v budoucnu by si ráda dodělala osvědčení asistenta pedagoga nebo chůvy. Má silný vztah s dětmi a velmi dobře komunikuje s rodiči. Je to velký dříč a ráda se učí novým věcem, vždy ochotně pomůže kolegům a rodiče komunikaci s ní přímo vyhledávají. Je milá, pracovitá a naprosto zodpovědná. Její odevzdanost k práci je nadstandartní a v jistém slova smyslu dokonalá.

Otta Lehmann


učitel – vystudoval Euroškolu ve Strakonicích, fakultu pedagogiky s oborem tělovýchova a má ze sebou i studium pedagogiky pro pedagogy volného času. Působil jako trenér, lektor pohybových cvičení, vychovatel ve školní družině

a asistent pedagoga. Má certifikát zdravotníka zotavovacích akcí a v letech 2016 a 2017 se celé léto věnoval praxi

v mateřských školách. Je u dětí neskutečně oblíbený, má nadstandartní komunikační dovednosti a je pro školku obrovskou oporou.

Miroslava Ilčeva

 

učitelka – vystudovala Soukromou střední odbornou školu Praha, s.r.o. s oborem podnikatelská administrativa, dále má za sebou studium na střední odborné škole Bean s aprobací předškolní a mimoškolní pedagogika. Již od ukončení studia s podnikatelským záměrem, měla zájem pracovat mezi dětmi. V Žiraifce je již delší dobu a její nasazení a chuť do práce s dětmi je nadstandartní. Mirka má za sebou nespočet seminářů a také kurz 1. pomoci. Je velmi kreativní, přizpůsobivá a vždy plně nápomocná. Má silné vztahy s rodiči i dětmi a je hodně věrný zaměstnanec. Disponuje maximálně pozitivním přístupem, který je obohacující ve všech směrech a všemi vyhledávaný. Je profesionál a její každodenní nasazení je obrovské.

Ivana Vašková

učitelka – má za sebou studium konzervatoře Timonova v Košicích, kde vystudovala obor tanec. Skloubila tedy dvě své vášně dohromady a začala pracovat jako trenérka taneční gymnastiky pro děti. V současné době si aktivně dodělává studium předškolní pedagogiky na VOŠ PED Evropská. Má velmi krásný mluvený projev, který u dětí budí velký zájem. Je učenlivá/spolehlivá a tvárná.

Darina Hrbáčková

učitelka - k práci s malými dětmi se dostala v září 2014, kdy začala dělat osobní asistentku  3 -letému chlapečkovi s poruchou autistického spektra. Dále fungovala jako lektorka Play-wisely na Proseku, kde posléze začala pracovat jako chůva. Disponuje certifikátem chůvy, jehož nedílnou součástí jsou i základy první pomoci. Dále prošla vzdělávacím kurzem Metody práce s dětmi s poruchou autistického spektra. Do budoucna plánuje dodělat si i aprobaci předškolní pedagogiky. Je velký profesionál a má skvělé nápady, duch pedagoga se u ní nezapře.

Romana Novotná

učitelka – má za sebou studium na Evangelické akademii v Brně, se zaměřením na rodinnou a sociální péči. Dále také rodinnou školu Vesna v Brně a absolvovala akreditovaný program předškolního vzdělávání na UK s obory vychovatelství a speciální pedagogika. V roce 2015 získala osvědčení za absolvování semináře: Strategie na podporu čtenářské gramotnosti na I. stupni ZŠ. Po nástupu do Žiraifky se ujala nejmladší věkové kategorie dětí, která jí od prvopočátku velmi sedla. Je milá, přátelská a vyzařuje z ní příjemný klid. Dále je také velmi pracovitá, ochotná a pokorná.

Bc. Kateřina Prejzová

učitelka – vystudovala SOŠ a VOŠ s oborem sociálně správní činnost, dále má za sebou bakalářské studium na Univerzitě Jana Amose Komenského. Po zkušenosti s dobrovolnickými činnostmi fungovala jako asistent lektora a posléze také jako lektor samotný anglického jazyka pro předškolní děti. V Žiraifce začala pracovat u nejmladší věkové kategorie, které se s ochotou věnovala několik let, do svého odchodu na mateřskou dovolenou. Po návratu se do této věkové kategorie s radostí vrátila. Má za sebou nespočet seminářů a také kurz I. pomoci, je velmi empatická a pozitivní členka týmu. Mezi její hlavní rysy patří klid a harmonie, která má vždy kvalitní dopad na děti.

Bc. Lucie Dušková

učitelka – vystudovala gymnázium Jaroslava Heyrovského a pedagogickou fakultu UK s oborem speciální pedagogika. Fungovala jako speciální pedagog i asistent pedagoga na ZŠ, dále má i praxi učitele v mateřské škole. Věnovala se i hlídání dětí a po nástupu do Žirafky se s chutí pustila do vedení předškolní třídy. Je velmi zodpovědná, spolehlivá a maximálně pracovitá. Na prvním místě je pro ní organizace a vedení dětí, což je velmi znát ve výsledcích i ve vztazích s dětmi. Má za sebou kurz I. pomoci a další její kvalitou je věrnost. 

  • Facebook
  • Instagram

Kontakt

Adresa

U krčské vodárny 415/14

140 00 Praha 4
Česká republika