MŠ Žiraifka

Firemní školka Žiraifka vznikla v únoru 2009. Společnost RB tehdy vyhlásila výběrové řízení na zřízení firemní školky, která by měla usnadnit návrat maminkám po mateřské dovolené zpět do zaměstnání. Toto výběrové řízení vyhrála firma KinderGarten. Žiraifka funguje tedy již řadu let, do rejstříku škol a školských zařízení je zapsána od září 2014 s 52 dětmi, od března 2017 s 56 dětmi. Školka stále spadá pod sít školek KinderGarten, ale je již zcela samostatná.

Naše školka poskytuje vzdělání a kvalitní zázemí dětem již od dvou let. Děti jsou rozřazeny v celkem 5ti třídách a starají se o ně kvalitní učitelé/asistenti pedagoga. Třídy jsou vybaveny hračkami a dalšími vzdělávacími pomůckami, které odpovídají věku. Celý koncept školky je nastaven na maximum individuálního přístupu k dětem a věnování se rozvoji osobnosti ve všech jeho formách. Školka vzdělává děti na základě ŠVP PV s názvem „Ve školce jako doma“.

Žiraifka díky svému spojení s bankou má dostatek zázemí pro vybudování rodinné atmosféry. Banka úzce spolupracuje s ředitelkou školky a zasílá registrační karty pro nástup dítěte, na jejichž základě se může uskutečnit samotný nástup. Rodiče se mezi sebou znají a často si předávají zpětnou vazbu. Naše školka je česká, věnujeme se ale dětem i ve výuce anglického jazyka – to v odpoledních hodinách. Dále máme řadu aktivit (interních i externích) kterými jsou: tenis, solná jeskyně, bílý pokoj, keramická dílna, tělocvična, metoda dobrého startu, balet, předškolák.

Příprava na vstup dětí do ZŠ je pro nás nesmírně důležitá, probírá v rámci plánu každý den a je také posílena výukou Metody dobrého startu nebo Předškolákem.

S dětmi podnikáme také různé akce mimo školku a tradiční celodenní výlety, které jsou zorganizovány pro všechny děti bez omezení věku. Na všech akcích se maximálně snažíme o bezpečnost a poučení dětí, jak se v cizím prostředí mají chovat.

Hodnocení dětí probíhá celoročně, prvním bodem je vypisování týdenních hodnotících listů, na jejich základě učitel zhodnotí celý týden. Další formou hodnocení je hodnotící formulář, který je zpracováván pedagogy dvakrát ročně. Na závěr také důležitá a poslední zpráva o rozvoji dítěte na konci školního roku. Dále probíhá také hodnocení zaměstnanců školky.

 

VĚŘÍME V TO, ŽE NAŠE ŠKOLKA POSKYTUJE DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ A CELKOVĚ PŮSOBÍ SOUDRŽNĚ A KVALITNĚ. JEJÍ PROGRAM JE NA VYSOKÉ ÚROVNI, ALE PŘEDEVŠÍM SE SNAŽÍME, ABY SE TU CÍTILY DĚTI DOBŘE A POVAŽOVALY NAŠI MŠ ZA SVŮJ DRUHÝ DOMOV.

 

Mateřská škola Žiraifka

Aktuality

8/7/2021

Komunitně osvětové setkání Poznejte Srbsko - podpora inkluze v MŠ Žiraifka. 

5/3/2020

Tematické setkání - Podpora žáků s OMJ v Žiraifce.

5/2/2020

Divadelní představení ve školce, pohádka Bez práce nejsou koláče.

17/12/2019

Zdobení a rozsvícení stromečku, besídka s vánoční nadílkou.

12/11/2019

Přijelo k nám divadélko s pohádkou O veliké řepě.

16/10/2019

Velká podzimní procházka do lesa. Fotky ZDE.

20/9/2019

Zážitkový víkend plný pohádek, her a soutěží s přenocováním v mateřské škole.

2/9/2019

Úspěšně jsme zahájili nový školní rok a nastoupili nám noví kamarádi.

1/9/2019

Divadelní představení pro rok 2019/2020 ke zhlédnutí ZDE.

26/11/2018

Na aktualizovaný kalendář akcí se můžete podívat TADY

20/11/2018

Aktuální rozpis aktivit pro jednotlivé skupiny si můžete prohlédnout ZDE

16/11/2018

Návštěva optometristy

31/10/2018

Kroužek tenisu se třídou Tygříků.

Fotky zde.

1/10/2018

POZOR, ZAČÍNÁME S AKTIVITAMI - bílý pokoj, sportovní kroužek, tenis, tanečky, angličtina, keramika

2X7A3027

2X7A3027

MS Mozaika - skolka